Veeprogramm

{attachments}

Veeprogrammi taotlused 2011 aastal

Allolevad andmed avalikustatakse "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi" p 16.4 alusel.

Toetuse saaja: Voldemar Kurm
Projekti nimetus: Õru valla Priipalu küla Kalevi kinnistu salvkaevu ehitamine
Toetuse maht: 2493,99 eurot
Projekti kogumaht: 3740,8 eurot
Projekti eesmärgid ja tegevused: Tagada aastaringselt joogivee olemasolu majapidamises. Salvkaevu ehitamine.
Projekti ajaline kestus: Projekti algus 15.08.2011, projekti lõpp 15.08.2012

Veeprogrammi taotlused 2010 aastal

Põhitaotlusvoorus ei laekunud vallavalitsusele ühtegi taotlust. Lisavoorus laekus üks taotlus, mis rahuldati Õru Vallavalitsuse korraldusega nr 91, 22.10.2010. a.

Allolevad andmed avalikustatakse "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi" p 16.4 alusel.

Toetuse saaja: Olga Broš
Projekti nimetus: Lota talu salvkaevu ehitamine koos veetorustiku ja veeautomaadiga
Toetuse maht: 1523,33 eurot
Projekti kogumaht: 2292,19 eurot
Projekti eesmärgid ja tegevused: Tagada aastaringselt joogivee olemasolu majapidamises. Salvkaevu ehitamine, veetorustiku ehitamine, veeautomaadi ostmine.
Projekti ajaline kestus: Projekti algus 01.11.2010, projekti lõpp 01.05.2012

Veeprogrammi taotlused 2009 aastal

Õru Vallavalitsusele laekus üks taotlus salvkaevu rajamiseks ja üks taotlus veetrassi rajamiseks. Õru Vallavalitsus otsustas jätta mõlemad taotlused rahuldamata.

Veeprogrammi taotlused 2008 aastal

Õru Vallavalitsuse korraldusega nr 67, 19.09.2008 otsustati rahuldada kõik vallavalitsusel laekunud taotlused, mis olid esitatud hajaasustuse veeprogrammi raames. Allolevad andmed avalikustatakse "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi" p 16.4 alusel.

 1. Toetuse saaja: Rein Lugu
  Projekti nimetus: Salvkaevu rajamine Kriisa talus Killinge külas
  Toetuse maht: 1912,57 eurot
  Projekti kogumaht: 2897,85 eurot
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Tagada aastaringselt joogivee olemasolu majapidamises. Salvkaevu ehitamine.
  Projekti ajaline kestus: Projekti algus 01.10.2008, projekti lõpp 01.09.2009
 2. Toetuse saaja: Lea Lauri
  Projekti nimetus: Priipalu küla Sarve kinnistu joogiveetorustiku rajamine
  Lea Lauri loobus esitatud taotlusest ja poolte kokkuleppel menetlus lõpetati.
 3. Toetuse saaja: Jaan Lauri
  Projekti nimetus: Õlatu küla Pärtsimäe kinnistu puurkaevu ehitamine
  Toetuse maht: 6391,16 eurot
  Projekti kogumaht: 9841,37 eurot
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Tagada aastaringselt joogivee olemasolu majapidamises. Puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: Projekti algus 01.10.2008, projekti lõpp 01.06.2009

Muudetud 06.11.2012