Hanked

Hanked

 

Teade

Lähtudes korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p 4 ja 7 avaldab Õru Vallavolikogu teate  toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta seoses  lihthanke väljakuulutamisega.

Avaldatud 08.05.2017.a

 

Hangete ja  vähempakkumiste  avamiste protokollid on kättesaadavad  dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/oruvv/index.aspx?org=402&unit=2