Ostame küttepuid

Kuulutab välja vähempakkumised  küttepuude ostmiseks mahus:

1) puude pikkus 0,6 m mahus 133 ruumimeetrit. Puud peavad olema kuivad, lõhutud.

Puude tarneaeg: jaanuar-märts

 

Loe edasi: Ostame küttepuid

 

Hanketeade Õru talihooldustööde läbiviimine

Õru Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise valla hallatavate teede, tänavate ja parklate talihoolduse teostamiseks. Teede kogupikkus on 11,4 km, neist tänavaid on Õru alevikus 1,3 km. Parklaid ja platse on vallas 4900 m2 ja kergliiklusteid 1,4 km.

Hooldustööde teostamise aeg: 1.detsember 2016. a kuni 15.aprill 2017. a.

Loe edasi: Hanketeade Õru talihooldustööde läbiviimine

   

Tule avalda oma arvamust

Hea Õru valla elanik, tule avalda oma arvamust!

Rahvaküsitluse läbiviimine  Õru valla  ühinemisläbirääkimiste kohta Valga linna ning Taheva, Tõlliste ja Karula  valdadega toimub Õru vallas perioodil  3.11-6.11.2016

Küsitluses saavad osaleda kõik küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt  Õru vallas.

Küsitlus sisaldab küsimust "Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" Vastusevariandid on: „Jah" ja „Ei".

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning algab 3. novembril 2016 kell 9:00 ja lõpeb 4. novembril 2016 kell 20:00.


VAJATA SIIA HÄÄLETAMISEKS


Õru vallas on üks küsitluspunkt, mis asub Õru Vallavalitsuses, maja 49-12 Õru keskus, Õru vald, Valgamaa, kus toimub sedeliga  küsitlus 5. ja 6. novembril 2016 kella  9.00 kuni 20.00.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, on isikul võimalik taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.

   

Tantsuhuvilised kogunevad taas

Tantsuhuvilised kogunevad uueks hooajaks 18.oktoobril 2016 kella 19.00 Kultuurikeskusesse peotantsu samme harjutama.

Tule ja proovi!

Kui tekib küsimusi helista tel 5145441 Kalmer Sarv

   

Ühinemislepingu avalik väljapanek

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemislepingu ja lepingu lisade avalik väljapanek on korraldatud perioodil 10. - 30. oktoober 2016.

Vaata lisa http://www.xn--ru-bka.ee/esileht/36-vald/467-uehinemine-valga-2016