Kirbuturg tulemas

 

Hei rahvas!
10. september kell 12.00-15.00 toimub esmakordselt Õru valla noortekeskuses KIRBUTURG.
Igaühel on võimalus tuua müügiks oma vähekasutatud riided, raamatud, küpsetised, villased sokid jne.
Hinnapiirang: 0,50-15€.
Näeme seal!
 

Õru Lasteaed-Algkooli direktori ametikoha konkursiteade

Õru Vallavalitsus võtab tööle Õru lasteaed-Algkooli

DIREKTORI

Töö kirjeldus: Õru Lasteaed -Algkooli juhtimine, majandustegevuse koordineerimine, õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse  ning muude läbiviidavate tegevuste, kooli ja lasteaia üldseisundi ja arengu eest vastutamine.

Nõudmised kandidaadile:

-magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

- pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;

-esinemisjulgus ja läbirääkimisoskused;

- hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;

-analüüsimis- ja planeerimisvõime; arvuti kasutamise oskus.

Kandidaadil tuleb esitada:

-elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);

-ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

-kirjalik sooviavaldus ning motivatsioonikiri teemal  „ Kuidas näen end Õru Lasteaed-Algkooli  juhina“;

-muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Omalt poolt pakume:

- huvitavat ja vastutusrikast tööd väikekoolis;

- eneseteostamise võimalust

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata või esitada hiljemalt 19. augustiks 2016.a Õru Vallavalitsuse kantseleisse ( Õru alevik,   Õru vald, Valgamaa)  või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

'

Loe edasi: Õru Lasteaed-Algkooli direktori ametikoha konkursiteade

   

Otsime klassiõpetajat

Õru lasteaed-algkool kuulutab välja konkursi KLASSIÕPETAJA ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2016. Nõudmised kandidaadile: - konkursil osalemiseks peab kandideerijal olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 «Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded» §-s 3, lõikes 1 sätestatud põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded, - inglise keele lisaeriala või õpetamise kogemus, - liitklassis töötamise kogemus. Kandidaadil tuleb esitada: - elulookirjeldus (CV), - ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, - kirjalik sooviavaldus, - muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Omalt poolt pakume: - huvitavat ja vastutusrikast tööd väikekoolis, - eneseteostuvõimalust. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata või esitada hiljemalt 21. augustiks Õru vallavalitsuse kantseleisse (Õru alevik, Õru vald, Valgamaa) või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , kontaktisik Siiri Anier, tel 5561 8475.

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Oru vallavalitsus 4m 93x93 klassioppetaja.pdf)Oru vallavalitsus 4m 93x93 klassioppetaja.pdf 210 Kb

Loe edasi: Otsime klassiõpetajat

   

Volikogu istung

VOLIKOGU ISTUNGI KUTSE

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 8.08.2016. algusega kell 17.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD:

1. Vallavanema lähetusse lubamine

2. Pakkumuse edukaks tunnistamine

3. Vallavara teise isiku kasutusse andmise otsustamine( I.J)

4. Projekti tegevuste toetamise kinnitamine

5. Info jagamine ja arutelu ( teede remont jne)

   

Pressiteade

Valga Linnavalitsus

PRESSITEADE
02.08.2016

Valga piirkonna ühinemisleping ootab jätkuvalt ettepanekuid

Valga linn ja Karula, Taheva, Tõlliste, Õru vallad jätkavad hoolimata
suurest suvest ja puhkuste ajast ühinemisläbirääkimistega. Samuti on
endiselt avalikustatud ühinemislepingu tööversioon esmaseks tutvumiseks ja
ettepanekute tegemiseks.

Valga piirkonna ühinemislepingu tööversioon on hetkel esmase tutvumise jaoks
avalikustatud ning tänu sellele on ühinemisläbirääkimiste komisjonidel aega
valmistada ette järgmisi samme selleks, et võimaliku ühinemise järgselt kõik
sujuvalt edasi liiguks ja areneks. Augusti jooksul tegelevad kõik
ühinemisläbirääkimiste komisjonid peamiselt tulevaste projektide ja
investeeringuobjektide kaardistamisega.

„Mitte ükski otsus ega ühinemislepingu punkt pole otsustatud enne, kui kõik
volikogud pole neid heaks kiitnud. Seega ootame suve jooksul elanike
ettepanekuid ja avamusi ühinemislepingu esmase tööversiooni kohta,“ selgitas
ühinemise koordinaator Katre Kikkas. Ühinemislepingu tööversioon
avalikustati nii veebis kui ka paberkandjal üle kogu piirkonna, kokku
üheteistkümnes paigas. „Läbirääkimiste pidajate jaoks on oluline, et kõik,
kes soovivad, saaksid oma arvamust ja ettepanekuid avaldada ning seetõttu
loodame, et inimesed on aktiivsed kogu ühinemisprotsessi vältel,“ lisas
Kikkas.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on
ühinemislepingu tööversioon avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja
ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 - 26. august 2016. Praeguse
ajakava kohaselt toimub elanike arvamuse välja selgitamine oktoobri lõpus,
millele eelnevad rahvakohtumised ja ühinemislepingu avalik väljapanek.

Ühinemislepinguga ning teiste ühinemisega seotud dokumentidega on võimalik
tutvuda aadressil yhinemine.valga.ee <http://www.valgalv.ee/redirect/1033> .

Lisainfo:
Katre Kikkas
ühinemise koordinaator
766 9953; 5855 9593
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.